Ditt prosjekt - min lidenskap

Into Design er et lite firma med STOR lidenskap for interiør. Verdien er å skape gode visuelle rom som varer over tid- det er dette vi tror på og det er dette vi står for.
La oss hjelpe deg med å realisere ditt neste prosjekt.

Å bruke en interiørarkitekt øker verdien på ditt prosjekt

Det å tilpasse et interiør og skape en identitet til hvert enkelt prosjekt er alltid vårt fokusområde. Som interiørarkitekt er den viktigste rollen å kunne imøtekomme de ulike behovene og tankene som er ønsket, for nettopp å skape de spennende omgivelser rundt oss. Vår rolle er å ivareta deg som kunde, veilede og finne de gode løsningen som varer over tid. Vår kunnskap og faglige tyngde skal komme deg til gode, slik at du slipper kostbare endringer i etterkant.

Et gjennomført prosjekt er et godt prosjekt som viser til resultater. 

Hva gjør en interiørarkitekt?

Arbeidsomfanget omhandler alt fra utarbeidelse av arbeidstegninger, collager og materialbeskrivelser, romskjemaer, anbudsbeskrivelser, innhente og vurdere tilbud, til å stå for oppfølging av leverandører og entreprenører for kunde. Vi stiller høye krav til oss selv og er opptatt av at du som kunde skal bli ivaretatt og fulgt nøye opp gjennom hele prosessen. Arbeidsstrategien er å etterstrebe gode løsninger, kvalitet i alle ledd og skape gode relasjoner til deg som kunde. Vi samarbeider også med mange ulike aktører, for å kunne tilby de beste løsningene og produktene som finnes på markedet.

BK sitt nybygg på Nordre Fokserød

Basert på tidligere kjennskap og referanser hyret vi inn Into Design og  Lene Marie Weum Knutsen som interiørarkitekt til vårt nybygg. Vi kom med våre innspill og tanker, og overlot til henne å finne en helhetlig løsning hva gjelder stil, lay-out, farger og valg av produkter.

Fra første samtale og i den løpende prosessen til bygget var ferdig utviste Lene Marie meget god innsikt og kunnskap på alle aktuelle felt og gjennomførte prosjektet på en meget god måte.

Lene Marie arbeidet effektivt, hadde god kommunikasjon med alle involverte, og fulgte opp leverandørene slik at resultatet ble som avtalt. Lene Marie er meget behagelig å samarbeide med, og hun utviser meget god kompetanse som gir trygghet for at resultatet blir som forvente.
Både vi som byggherre og leietagerne kan bekrefte at vi er veldig fornøyd med resultatet, og vi gir Lene Marie de aller beste anbefalinger.

Ingar Jansen

BK.no Eiendom AS

–Into Design har ved flere anledninger utført oppdrag for Alfa Eiendom AS. Oppdragene har spent fra enkel fargesetting til innredningsplaner for boliger, leiligheter og kontorlandskap.

Alfa Eiendom setter stor pris på Into Design sin aktive rolle og evne til å finne den rette løsningen.

Into Design har god evne til å motta og forstå ønsker og behov kommunisert fra oppdragsgiver. Dette er viktig slik at sluttproduktet blir som forventet, både estetisk og økonomisk.

Alfa Eiendom AS kan trygt anbefale Into Design sine tjenester videre til andre aktører.Tom Erik Nilsen

Teknisk sjef, Alfa Eiendom AS

Fra bloggen

Les bloggen der jeg forteller om mine prosjekter, deler inspirasjon og kommer med nyttige tips og råd

Det handler om å kartlegge behov

I siste utgave av Bransjemagasinet som ble publisert nå i mars, er Into Design representert med en fin omtale. Hvordan en interiørarkitekt jobber og hva vi kan bistå med er det mange som lurer på. Er du også nysgjerrig eller bare ønsker å vite mer, anbefaler jeg deg å...

Jul

For en som er litt over gjennomsnittet glad i denne delen av årstiden er jul noe jeg tenker på både titt og ofte gjennom hele året. Det å planlegge denne tiden for meg er forbundet med mye glede.