Referanseliste

Her ser du en oversikt over alle offentlige prosjekter

Gråterudveien Næringspark, Drammen 

 • Prosjektperiode; 2019-2022.
 • Prosjekttype: Oppføring av nytt næringsbygg
 • Areal: 2000 m2
 • Prosjekttype: Totalentreprise
 • Oppdragsgiver; Visitech AS/Holtefjell AS
 • Arkitekt: DRMA Arkitekter
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Fjellsport, Sandefjord 

 • Prosjektperiode; 2019-2020.
 • Prosjekttype: Oppføring av nytt næringsbygg
 • Areal: 6000 m2
 • Prosjekttype: Oppføring av nytt kontorbygg med tilhørende tilhørende fellesarealer. Utarbeidelse av helhetsplan for tre etasjer, hva gjelder materialer, farger og layout.
 • Oppdragsgiver; Hjertnes Eiendom
 • Arkitekt: Spir arkitekter/ Cosmic Bygg
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

Memosoft, Sandefjord 

 • Prosjektperiode; 2019
 • Prosjekttype: Oppussing av eksisterende lokaler
 • Areal:  570 m2
 • Prosjekttype: Oppussing av nytt kontorareal tilhørende fellesarealer. Utarbeidelse av helhetsplan i form av farger, materialer og tekstiler og innkjøp av møbler. Oppfølging av underleverandører i byggeprosessen og sørge for at prosjektet holdt fremdriftsplanen som avtalt.
 • Oppdragsgiver; Memosoft
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

K19, Sandefjord 

 • Prosjektperiode; 2019
 • Prosjekttype: Oppussing av eksisterende lokaler
 • Areal:  570 m2
 • Prosjekttype: Oppussing av nytt kontorareal tilhørende fellesarealer. Utarbeidelse av helhetsplan i form av farger, materialer og tekstiler.
 • Oppdragsgiver; Hjertnes Eiendom
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Nevlunghavn- oppføring av 15 nye eneboliger 

 • Prosjektperiode; 2018-2020.
 • Prosjekttype: Oppsett av farge og materialer samt produkter både på interiør og fasade. Utarbeidelse av romskjema og beskrivelser for klargjøring til byggeprosess.
 • Oppdragsgiver; Nevlunghavn Utvikling AS.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

Langestrand Vest, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2018-2020.
 • Prosjekttype: Oppsett av farge og materialer samt produkter både på interiør og fasade. Utarbeidelse av romskjema og beskrivelser for klargjøring til anbudsprosess.
 • Oppdragsgiver; A/S Thor Dahl.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Saltbrygga, Larvik 

 • Prosjektperiode; 2018
 • Prosjekttype; Innkjøp og komplett styling av enebolig tegnet av Lund Hagem.
 • Oppdragsgiver; Hvalen Utvikling AS.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Hovedkontoret til Hekta på Tur, Borgeskogen

 • Prosjektperiode; 2017-2018
 • Prosjekttype; Innredning av fellesarealer, møterom, spiserom og kontorer.
 • Areal, 5000m2.
 • Møblering og belysningsplan samt oppsett av materialer og farger til bygget. Utarbeidelse av romskjema og håndtering av møbelbestillinger i samarbeid med møbelleverandør.
 • Oppdragsgiver; Pondius Holding AS
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Opthimal Eiendom AS,

 • Prosjektperiode; 2018
 • Prosjekttype; Utarbeidelse av materialer, farger og belysning til fellesområder på to nye leilighetskomplekser. Et i Sandefjord og et i Stavern.
 • Oppdragsgiver; Opthimal Eiendom AS
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Skogro, Nøtterøy  

 • Prosjektperiode; Pågående prosjekt
 • Prosjekttype; Oppsett av tre ulike interiørpakker kunder kan velge mellom ved kjøp av bolig. Dette skulle være tre ulike konsepter som allikevel ivaretar det arkitektoniske utrykket boligene har. Utarbeidelse av farger, materialer og innredning av fast inventar som kjøkken, bad og garderobe. I tillegg ble det laget opp collager, materialbeskrivelser og romskjema til de ulike konseptene.
 • Oppdragsgiver; Block Watne Vestfold.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

BK Eiendom, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2017-2018
 • Prosjekttype; Oppføring av kontorhotell med fellesområde. Totalt areal; 5000 m2. Det var svært viktig å skape et innbydende areal for fremtidige leietagere. Into Design har stått for planløsning av hele etasjen, samt innredning av fellesarealene, kontorer og møterom. Det er laget opp forslag på møblering og belysnings samt materialer og farger til hele området. Utarbeidelse av romskjema og håndtering av møbelbestillinger har også vært endel av rollen.
 • Oppdragsgiver; BK.no Eiendom AS
 • Kontaktperson: Ingar Jansen, Tlf: 91 32 65 30
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Saltbrygga, Larvik 

 • Prosjektperiode; 2017.
 • Prosjekttype; Innkjøp og komplett styling av leiligheter og rekkehus for salg.
 • Oppdragsgiver; Hvalen Utvikling AS.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Indre Hølen, Larvik

 • Prosjektperiode;  2015-2016.
 • Prosjekttype; Plantegning av leiligheter og rekkehus for salg. Oppsett av to ulike forslag på kjøkken, baderom, materialer og farger samt belysningsplan. Utarbeidelse av romskjema og anbudsmateriell.
 • Oppdragsgiver; Hvalen Utvikling AS.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Framnæs Langhus B8, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2015-2016
 • Prosjekttype; Plantegning av fellesareal og leiligheter for salg. Oppsett av kjøkken, baderom, materialer og farger samt belysningsplan. Utarbeidelse av romskjema og anbudsmateriell.
 • Oppdragsgiver; Thor Dahl Eiendom.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Vulkan Flerbrukshall, Oslo

 • Prosjektperiode; Pågående prosjekt, ferdigstilles våren 2015.
 • Prosjekttype; Oppgradering av Vulkan Flerbrukshall i Oslo. Det er utarbeidet ny møbleringsplan samt farge og materialoppsett, ny skilting og design for dekorvegg. Arealet har ulike funksjoner knyttet til idrett og det var svært viktig for eier å knytte de ulike funksjonene sammen. Det var derfor ekstra viktig å finne gode løsninger som imøtekommer både eiere og brukere av området.
 • Oppdragsgiver; Anton B. Nilsen Eiendom AS
 • Kontaktperson; Christian Winsnes Rustand, Anton B. Nilsen. Tlf; 97 53 64 03
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Lahaugmoen, Oslo

 • Prosjektperiode; Ferdigstilt høsten 2014.
 • Prosjekttype; Utarbeidelse av innkvarteringsboliger for utleie til større firmaer for Anton B. Nilsen Eiendom. Totalt135 stk. rom fordelt over 3 hus samt fellesområder. Utarbeidet farge og materialplaner utvendig og innvendig samt romskjema. Oppsett av møbler og utsmykningen samt håndtering av bestillinger.
 • Oppdragsgiver; Anton B. Nilsen Eiendom AS
 • Kontaktperson; Magne Ridderholt, Anton B. Nilsen. Tlf; 90 17 53 19.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Sverresgate 7, Larvik

 • Prosjektperiode; Ferdigstilt høsten 2014.
 • Prosjekttype; Omgjøring av eksisterende bolig til fire leiligheter. (Gamle Lektorgaarden).
 • Oppdragsgiver; Alfa Eiendom AS.
 • Kontaktperson; Tom Erik Nilsen, Alfa Eiendom. Tlf; 48 26 00 95.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Torp Lufthavn, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2013/2014.
 • Prosjekttype: Utbygging av ny terminal, ca 5000m2. Bistå i planløsningsprosessen, samt oppsett av material og fargevalg, effektbelysning, akustikk og utsmykning til hele bygget. Tegne møbleringsplaner og veilede samt tilrettelegge i forbindelse med møbelvalg.
 • Oppdragsgiver; Torp Lufthavn Sandefjord.
 • Kontaktperson; Tine Kleive-Mathisen, Torp. Tlf; 99 57 98 48
 • Rolle i prosjekt; Interiørarkitekt.

 

La Scala Restaurant, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2013.
 • Prosjekttype; Nybygg restaurant, ca. 240 m2.
 • Oppdragsgiver; Notech AS.
 • Kontaktperson; Dag Abrahamsen, Tlf; 90 20 47 00.
 • Rolle i prosjekt; Interiørarkitekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bøkestredet, Larvik

 • Prosjektperiode; 2013.
 • Prosjekttype; Oppgradering av eksisterende fasade og fellesarealer på kjøpesenteret.
 • Oppdragsgiver; Alfa Eiendom AS.
 • Kontaktperson; Tom Erik Nilsen, Alfa Eiendom. Tlf; 48 26 00 95.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

Rom for flere, Larvik

 • Prosjektperiode: 2013.
 • Prosjekttype: Planløsning av nytt showroom/kontor. Farge og materialer samt belysningsplan og planlegging av møbelutstilling.
 • Oppdragsgiver: Rom for flere AS.
 • Rolle i prosjektet: Interiørarkitekt.

 

Eiendom, Kirkestredet 6, Larvik

 • Prosjektperiode; 2012.
 • Prosjekttype; Oppussing av nye kontorlokaler i 1 etg. Møbleringsplan av lokalet. Oppsett av materialer og farger samt belysningsplan. Utarbeidelse av romskjema.
 • Oppdragsgiver; Alfa Eiendom AS.
 • Kontaktperson; Tom Erik Nilsen, Alfa Eiendom. Tlf; 48 26 00 95.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Metro Branding AS, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2012.
 • Prosjekttype; Oppgradering av eksisterende lokale. Håndtering av bestillinger.
 • Oppdragsgiver; Metro Branding AS.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

Framnæs Punkthus, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2011-2012.
 • Prosjekttype; Plantegning av fellesareal og leiligheter for salg. Oppsett av kjøkken, baderom, materialer og farger samt belysningsplan. Utarbeidelse av romskjema og anbudsmateriell.
 • Oppdragsgiver; Thor Dahl Eiendom.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Ulefossveien, Skien

 • Prosjektperiode; 2011.
 • Prosjekttype; Utarbeidelse av kunst/utsmykningsplan i fellesarealer i eksisterende nybygg. Håndtering av bestillinger.
 • Oppdragsgiver; Alfa Eiendom.
 • Kontaktperson; Tom Erik Nilsen, Alfa Eiendom. Tlf; 48 26 00 95.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Norsk Hydro, Hærøya

 • Prosjektperiode; 2011.
 • Prosjekttype; Oppgradering av eksisterende lokaler. Farge, material og møbleringsplan samt oppsett av romskjema. Håntering av bestillinger.
 • Oppdragsgiver; Norsk Hydro.
 • Kontaktperson; Tone Brekke, Norsk Hydro. Tlf; 95 21 59 76.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Elvehagen, Porsgrunn

 • Prosjektperiode; 2011.
 • Prosjekttype; Utarbeidelse av nye leiligheter for salg. Gjennomgang av plantegninger, oppsett av farger, materialer og belysningsplan samt tegning av kjøkken og baderomsløsninger til samtlige leiligheter. Totalt 13 leiligheter. Utarbeidelse av romskjema og anbudsmateriell.
 • Oppdragsgiver; Alfa Eiendom.
 • Kontaktperson; Tom Erik Nilsen, Alfa Eiendom. Tlf; 48 26 00 95.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Elvegården, Porsgrunn

 • Prosjektperiode; 2010-2011.
 • Prosjekttype; Leilighetskompleks i Porsgrunn. Gjennomgang av plantegninger, oppsett av farger, materialer og belysningsplan samt tegning av kjøkken og baderomsløsning til en leilighet og fellesarealer. Utarbeidelse av romskjema og anbudsmateriell.
 • Oppdragsgiver; Alfa Eiendom.
 • Kontaktperson; Tom Erik Nilsen, Alfa Eiendom. Tlf; 48 26 00 95.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Sandefjord Helsepark, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2011
 • Prosjekttype; Innredning av fellesarealer samt farge, material og utsmykning av bygget. Utarbeidelse av romskjema og anbudsmateriell samt håndtering av bestillinger.
 • Oppdragsgiver; Alfa Eiendom AS.
 • Kontaktperson; Tom Erik Nilsen, Alfa Eiendom. Tlf; 48 26 00 95.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Hovedkontoret til Treschow Fritzøe/Treschow Eiendom, Sanden 1 Larvik.

 • Prosjektperiode; 2010-2011.
 • Prosjekttype; Innredning av alle fellesarealer samt hovedkontoret til Treschow Fritzøe og Treschow eiendom. Areal, 5000m2. Møblering og belysningsplan samt oppsett av materialer og farger. Spesialtegnet kantineinnventar og resepsjonsløsning. Utarbeidelse av romskjema og håndtering av møbelbestillinger.
 • Oppdragsgiver; Treschow Fritzøe AS.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Tuben Næringspark, Tønsberg.

 • Prosjektperiode; 2010.
 • Prosjekttype; Oppgradering av eksisterende fellesområder. Material, farge og møbleringsplan samt skilt og utsmykningsplan. Håndtering av bestillinger.
 • Oppdragsgiver; Alfa Eiendom AS.
 • Kontaktperson; Tom Erik Nilsen, Alfa Eiendom. Tlf; 48 26 00 95.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Krabbegata 40, Helgeroa

 • Prosjektperiode; 2010.
 • Prosjekttype; Planløsning av nytt leilighetskompleks. Material, fargeoversikt samt belysningsplan av alle leiligheter samt fellesarealer. Oppsett av fasadefarger. Utarbeidelse av romskjema og anbudsmateriell.
 • Oppdragsgiver; Ole Håkon Øyesvold99 39 09 09.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Helgeroa Terasse, Helgeroa

 • Prosjektperiode; 2010.
 • Prosjekttype; Styling av to leiligheter før salg.
 • Oppdragsgiver; Alfa Eiendom AS.
 • Kontaktperson; Tom Erik Nilsen, Alfa Eiendom. Tlf; 48 26 0095.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Sjøparken Agnes

 • Prosjektperiode; 2010.
 • Prosjekttype; Levert kunst og interiørdetaljer til fellesomåder i kontoravd. Håndtering av bestillinger.
 • Oppdragsgiver; Sjøparken Utvikling AS.
 • Rolle i prosjektet; Interiørarkitekt.

 

Grenland Groups nye hovedkontor, Sandefjord (nå Agility Group).

 • Prosjekteringsperiode: 2008-2010.
 • Prosjekttype; Nytt hovedkontor. Planløsning av hele bygget. Material og fargeoppsett samt utarbeidelse av alle kontorplasser, møterom, uformelle møtesoner, kantine og resepsjon. Spesialtegnet flere interiørløsninger. Oppsett av kunstplan for hele bygget. Utarbeidelse av romskjema og anbudsmateriell. Håndtering av bestillinger.
 • Areal; 15.000m2.
 • Oppdragsgiver; Grenland Group.
 • Rolle i prosjektet: Interiørarkitekt

 

Mitt Kjøkken, Åbol Sandefjord

 • Prosjektperiode: 2009.
 • Prosjekttype: Veiledning i forbindelse med fargevalg og belysning til nytt butikklokale.
 • Oppdragsgiver: Mitt kjøkken AS.
 • Rolle i prosjektet: Interiørarkitekt.

           

Opptegning av 40 eneboliger og leiligheter

 • Prosjektperiode: 2008.
 • Prosjekttype: Opptegning av 40 eneboliger og leiligheter.
 • Oppdragsgiver: Akustikk Consult AS.
 • Rolle i prosjektet: Interiørarkitekt.

 

Klesbutikken Boga i Sandefjord sentrum

 • Prosjektperiode: 2008.
 • Prosjekttype: Utarbeidelse av konsept, planløsning, fargesetting og detaljering av selve butikklokalet.
 • Oppdragsgiver: Ximco Norge.
 • Rolle i prosjektet: Interiørarkitekt og fungerende prosjektleder.

 

Borgeskogen industriområde, tilbygg til eksisterende bygg

 • Prosjektperiode: 2008.
 • Prosjekttype: Forslag til planløsning av kontorer samt spiseområde, resepsjon og møterom.
 • Oppdragsgiver: Diplomat Norge.
 • Rolle i prosjektet: Interiørarkitekt.

 

Østre Bolærne

 • Prosjektperiode: 2007.
 • Prosjekttype: Ombygging av militærleir til beboelsesrom, Restaurant og storkiosk. Planløsning, møblering, fargesetting, belysning og solavskjerming. Spesialtegnet i tillegg barløsning, frokostbuffè og resepsjonsdisk til restaurant.
 • Oppdragsgiver: Bolærne drift.
 • Rolle i prosjektet: Interiørarkitekt.

Referanseliste

Her ser du en oversikt over alle private prosjekter

Rekkehus Grønlien, Bergen 

 • Prosjektperiode;  2020
 • Prosjekttype; Totalrenovering av eksisterende rekkehus over tre plan. Rekkehuset fikk ny planløsning  for å få en bedre flyt og utnytte arealene maksimalt.  Ved endring fikk vi også plass til enda et soverom. Det ble utarbeidet en gjennomgående møbleringsplan, belysnignsplan samt nye løsninger på kjøkken og baderom, og farger og materialer ble tilpasset nye løsninger for å få en rød tråd i boligen.

 

Leilighet Sollien, Bergen 

 • Prosjektperiode;  2020
 • Prosjekttype; Totalrenovering av et gammelt råloft.  Det ble utarbeidet en gjennomgående planløsning samt belysningsplan.  Leiligheten er ikke stor og gode og smarte løsninger var svært viktig å få til, for å utnyttet arealet mest mulig.

 

Enebolig Tolstrupveien, Larvik 

 • Prosjektperiode;  2019-2020
 • Prosjekttype; Totalrenovering av en gammelt enebolig. Huset fikk ny planløsning av alle tre etasjer for å optimaliserer arealene. Det ble utarbeidet en gjennomgående møbleringsplan, belysnignsplan samt utarbeidet nye løsninger på kjøkken og baderom samt farger og materialer.

Sommerbolig Lahelleveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2019-2020.
 • Prosjekttype; En av Lahelles eldste bygg fra sent 1700-tallet skulle igjen gjennoppstå som en hyggelig sommerbolig. Into Design ble engasjert for å holde i prosjektet i hele byggeprosessen, da eiere ikke hadde tilhold i Sandefjord. Det ble utarbeidet ny planløsning for å forbedre layout og tilpasse boligen dagens standard. Det var også viktig å ivareta de originale detaljene så langt det lot seg gjøre, og interiøret ble tilpasset dette. Det ble utarbeidet ny planløsning av kjøkken, gangsone, baderom og vaskerom. Farger og materialer, samt belysning ble gjennomført i tråd med husets karakter, og boligen fremstår i dag med et autentisk utrykk tilpasset dagens levemåte.

Leilighet Sjøstrand, Sandefjord 

 • Prosjektperiode;  2019-2020
 • Prosjekttype; Totalrenovering av eksisterende leilighet.  Det ble utarbeidet en gjennomgående planløsning samt belysningsplan for hele leiligheten. Det ble prosjektert nytt kjøkken og baderom, samt utarbeidet material og fargebeskrivelse.

 

Enebolig Rødsveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2019-2020
 • Prosjekttype; Renovering av eksisterende bolig. Utarbeidelse av ny planløsning og belysningsplan av hovedetasjen. Det ble utarbeidet material og fargeoppsett samt forslag på møbler og lamper til hele etasjen. Detaljtegning og beskrivelse av kjøkken, møbler og belysning, samt utarbeidelse av material og fargeoversikt til prosjektet.

 

Hytte Østre Nes, Sandefjord  

 • Prosjektperiode; 2019-2020
 • Prosjekttype; Oppføring av ny arkitekttegnet hytte.  I dette prosjektet ønsket kunden oppsett på materialer og farger, belysning og komplett møbleringsforslag av hele hytta. Into Design bisto i tillegg med håndtering av bestillinger på dette prosjektet samt utarbeidet en detaljert materialspesifikasjon som underlag for anbud.

Leilighet Husøy Havn, Husøy

 • Prosjektperiode; 2019
 • Prosjekttype; Into Design ble engasjert for å utarbeide en helhetsplan hva gjelder møbler, tekstiler og belysning for kunde som ønsket seg en komplett ferdig leilighet med en rød tråd. Det ble utarbeidet planløsning av oppholdsrom, samt oppsett av detaljert møbel og belysningsbeskrivelse. Håndtering av bestillinger og levering ble også ivaretatt for kunde.

Enebolig Ørsnesalleén, Tønsberg

 • Prosjektperiode; 2019
 • Prosjekttype; Oppgradering av eksisterende sveitservilla.  Utarbeidelse av ny planløsning av 2 etg. samt endring av kjøkken i samarbeid med kunde og Kvänum Kjøkken Tønsberg. Det ble også utarbeidet ny fargepalett til boligen.

 

 Leilighet Storhammeren, Bergen 

 • Prosjektperiode;  2019
 • Prosjekttype: Totalrenovering av eksisterende leilighet. Det ble utarbeidet helt ny planløsning for å tilpasse dagens standard, og bedre flyt og utnyttelse av arealene. Det ble utarbeidet en gjennomgående møbleringsplan, belysnignsplan samt utarbeidet nye løsninger på kjøkken og baderom samt farger og materialer i hele leiligheten.

 

Enebolig Bjørnåsveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode;  Ferdigstilt vinter 2019
 • Prosjekttype; Nyoppføring av arkitekttegnet enebolig. Vår rolle i prosjektet var å ivareta det arkitektoniske utrykket på boligen og videreføre dette også i interiøret i form av material og fargevalg samt detaljprosjektere kjøkken og baderom . Det ble også utarbeidet belysningsplan for hele boligen.

 

Enebolig Rekeveien, Tønsberg

 • Prosjektperiode; 2019
 • Prosjekttype; Oppgradering eksisterende kjøkken. Det ble utarbeidet ny planløsning på kjøkken  samt forslag til farger og materialer for et helhetlig utrykk.

Enebolig Hystadveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode;  Ferdigstilt 2019
 • Prosjekttype; Renovere en gammelt ærverdig villa fra 1902. Det var viktig å tilbakeføre og ta vare på de originale detaljene så langt det var mulig, samtidig som huset skulle få et klassisk interiør som passet til dagens levemåte. Planløsning ble beholdt med unntak av 2. etasje som ble modernisert og endret for bedre romfølelse og flyt. Det ble utarbeidet nye arbeidstegninger, alt av spesifikasjoner, farge og materialbeskrivelser, og detaljer som var vesentlig for et gjennomført og godt prosjekt.

 

Hytte Gaustablikk 

 • Prosjektperiode; Ferdigstilt våren 2020
 • Prosjekttype; Oppføring av ny arkitekttegnet hytte. Utarbeidelse av en gjennomgående fargepalett, både ute og inne samt oppsett av materialer, innredning og produkter som vil gi hytta en gjennomgående rød tråd. Det vil også utarbeides forslag til belysning både ute og inne.

 

Enebolig Smørsteinåsen Sandefjord

 • Prosjektperiode; Ferdigstilt 2018
 • Prosjekttype; Oppgradering eksisterende enebolig. Utarbeidelse av ny fargepalett for alle husets oppholdsrom. Peiser i boligen har blitt oppgradert til mer moderne løsninger og det er laget opp et komplett forslag på ny belysning og møbler til hele boligen.

 

Enebolig Myggveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode; Ferdigstilt 2019.
 • Prosjekttype; Oppgradering eksisterende enebolig. Utarbeidelse av ny belysningsplan av hovedetasjen. Ønsker oppsett på materialer og farger samt innspill til ny kjøkkeninnredning. Det skal også laget opp forslag på nye møbler til spiseområde samt ny peisløsning i stuen.

 

Enebolig Asnesveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode; Ferdigstilt vinter 2018.
 • Prosjekttype; Utarbeidelse av belysningsplan av hovedetasjen samt forlslag på belysningsarmaturer.

 

Hytte Bogen, Stokke

 • Prosjektperiode; 2018/2020.
 • Prosjekttype; Omgjøring av eksisterende hytte. Det skal utarbeides helt ny planløsning og fasade endringer for å få en hytte som fungerer mer i nåtiden. Det er viktig at både å ivareta det funksjonelle samt skape de gode sonene i og med hytta ikke er så stor. Det er også fantastisk utsikt fra der hytta ligger, og denne skal utnyttes på en bedre måte enn hvordan den er i dag mtp hvordan funksjonene i hytta er lagt opp. Dette er viktige grunnprinsipper å ivareta i selve planleggingsprosessen. Det skal også fremlegges en gjennomgående material og fargepalett samt detaljtegninger av både bad og kjøkken. Hytta skal ha en nordisk stil med klarer referanser til havet.

 

 Enebolig Sigurds gate, Larvik

 • Prosjektperiode; Ferdigstilt august 2018.
 • Prosjekttype; Oppføring av ny funkis enebolig over to plan. Det er utarbeidet forslag av materialer og farger for å skape en gjennomgående stil som passer husets karakter. I forbindelse med salg er det også rådført med styling byrå for å få en gjennomført helhet som passer til boligen.

 

 Enebolig Granholmen, Sandefjord

 • Prosjektperiode; Ferdigstilt vinter 2018.
 • Prosjekttype; Oppføring av ny enebolig. Utarbeidelse av material og fargeoppsett samt forslag på møbler og belysning til hele boligen. Det utarbeides også detaljtegninger av baderom og en komplett belysningsplan av hele boligen. Stilen skal ivareta den stramme arkitekturen huset har med kontraster i form av material og fargebruk. Det skal allikevel være et hjem med en personlig touch.

 

 Enebolig Ekeberg, Oslo

 • Prosjektperiode; Ferdigstilt vinter 2018.
 • Prosjekttype; Oppgradering eksisterende enebolig. Utarbeidelse av ny planløsning og belysningsplan av hovedetasjen hvor det endres på romløsninger. Ønsker oppsett på materialer og farger samt detaljtegning av nytt kjøkken og garderobe i hallen. Det skal også laget opp forslag på nye møbler til hele etasjen samt ny peisløsning.

 

 Enebolig Matrosgata, Sandefjord

 • Prosjektperiode; Pågående prosjekt, ferdigstilles vinter 2020.
 • Prosjekttype; Oppgradering eksisterende enebolig fra 1700-tallet. dette er en flott bolig som har forfalt over tid, men som nå skal pusses opp og settes i stand. Planløsning er endret totalt for å imøtekomme nåtidens levemåte, uten at dette går på bekostning av den originale fasaden som har vært svært viktig å beholde. Oppdragsgiver har god erfaring med restaurering, og ønsker å beholde de originale detaljene så langt det lar seg gjøre. Dette er hensynstatt mtp. ny planløsning av boligen.

 

Enebolig Park Alléen, Larvik

 • Prosjektperiode; Ferdigstilt sommeren 2018.
 • Omgjøring av gammel funkis to-mannsbolig til én enebolig. Det er utarbeidet helt ny planløsning av alle 3 etasjer. Det har vært viktig å skape en god flyt og funksjonalitet i boligen. Det har også omfattet fasade endringer som naturlig tilkommer ved en omgjøring. Ved å ivareta de typiske trekkene funkisboligene hadde på 30-tallet,har vi klart å få til et gjennomført å fint prosjekt som ivaretar de ytre og indre kvalitetene i en slik bolig bør ha.

 

 Enebolig Grimstad

 • Prosjektperiode; 2017-2018.
 • Prosjekttype; Oppføring av ny enebolig. Utarbeidelse av planløsning og belysningsplan av bolig over 2 etasjer. Material og fargeoppsett samt forslag på møbler og lamper til hele huset. det ble også laget opp detaljtegninger av kjøkken, flere baderom, innredning på barnerom og garderober. dette prosjektet ble gjort i samarbeid med Kvanum kjøkkenstudio i Tønsberg som har levert alt av innredning.

 

 Enebolig Åsløkkeveien, Bærum

 • Prosjektperiode; Ferdigstilt sommeren 2018.
 • Prosjekttype; Oppføring av ny funkis enebolig. Utarbeidelse av planløsning og belysningsplan av bolig over 2 etasjer. Material og fargeoppsett samt forslag på møbler og lamper til hele boligen. Detaljtegning og beskrivelse av kjøkken, baderom og møbler. i tillegg er det utarbeidet romskjema, møbel og lampebeskrivelse til prosjektet.

 

 Enebolig Båtsmannveien, Tønsberg

 • Prosjektperiode; 2017-2018.
 • Prosjekttype; Endring av eksisterende bolig. Ny møblering og belysningsplan av stue, kjøkken, glassveranda og gang. Material og fargeoppsett samt forslag på møbler og nye lamper til hele arealet. Det ble utarbeidet en beskrivelse til forslaget som ble gjort i samarbeid med Kvanum Kjøkkenstudio i Tønsberg.

 

Enebolig Eventyrveien, Tønsberg

 • Prosjektperiode; 2017.
 • Prosjekttype; Kunde ønsket innspill på møblering og detaljer for å få en helhet i huset. Det ble utarbeidet forslag til møbler, kunst og detaljer til kjøkken, spisestue, stue, hovedsoverom og barnerommene. I denne forbindelse sto Into Design for hele prosessen med innkjøp, levering og håndtering av bestillinger for kunde.

 

 Enebolig Buskskauen, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2017-2018.
 • Prosjekttype; Oppgradering av eksisterende bolig. i forbindelse med omgjøring av loft til kontor og gjesteavdeling ønsket kunden innspill på møbleringsplan samt farger, materialer og belysning til det nye arealet. I tillegg ønsket kunden forslag på farger og møblering av to av soverommene til barna, samt farge og møbleringsforslag til eksisterende stue.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enebolig, Mosserød, Sandefjord 

 • Prosjektperiode; 2017-2018.
 • Prosjekttype; oppussing av eksisterende soverom med tilhørende garderobe samt total oppussing av baderom. Forslag på materialer og farger samt detaljtegning av garderobe og baderoms løsning.

 

 Hytte Moseteråsen, Hafjell

 • Prosjektperiode; 2017-2018.
 • Prosjekttype; Oppføring av ny hytte på fjellet. Utarbeidelse av planløsning og belysningsplan av hytte over 2 etasjer. Material, fargeoppsett samt detaljtegninger av kjøkken, baderom og sovealkover på hems. I tillegg ble det utarbeidet romskjemaer og beskrivelser til forslaget.

 

 Enebolig Båtstangveien, Sandefjord  

 • Prosjektperiode; 2018
 • Prosjekttype; Eksisterende bolig. Forslag til oppgradering av farger, møblering og tekstiler på to soverom.

 

 Hytte Storebukt, Tønsberg

 • Prosjektperiode; 2015-2016.
 • Prosjekttype; Oppføring av ny hytte samt anneks. Utarbeidelse av planløsning og belysningsplan av hytte over 2 etasjer. Material, fargeoppsett, romskjema og møbleringsforslag samt detaljtegninger av kjøkken og baderom som ble plassbygget av en snekker.

 

Enebolig Andebu

 • Prosjektperiode; 2015-2016.
 • Prosjekttype; Oppføring av ny funkis enebolig. gjennomgang av planløsninger og utarbeidelse av møblering og belysningsplan. I dette prosjektet ønsket kunden oppsett på materialer og farger, belysning og komplett møbleringsforslag av hele huset. Into Design bisto i tillegg med håndtering av bestillinger på dette prosjektet.

Enebolig Vivestad, Andebu

 • Prosjektperiode; 2015-2016
 • Prosjekttype; Oppføring av ny enebolig. Utarbeidelse av planløsning og belysningsplan av bolig over 2 etasjer i samarbeid med kunde. Material og fargeoppsett samt detaljtegninger av kjøkken, baderom og garderobe.

Enebolig Tenvikveien, Larvik

 • Prosjektperiode: 2015
 • Prosjekttype; Endring av eksisterende bolig. Ny møblering og belysningsplan av stue og kjøkken. Material og fargeoppsett samt utarbeidelse av kjøkken og møbelleveranse. Fungerende prosjektleder for hele prosjektet.

Enebolig Signesvei, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2014
 • Prosjekttype; Tilbygg av eksisterende bolig. Forslag til romløsning, møbleringsplan og belysningsplan samt material og fargesetting. Tegning av ny kjøkkenløsning.

Enebolig Bekkasinveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode; Ferdigstilt høsten 2014.
 • Prosjekttype; Omgjøring av eksisterende bolig samt nytt tilbygg. Forslag til romløsning, møbleringsplan og belysningsplan samt material og fargesetting av hele boligen.

Hystadveien 29, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2013/2014
 • Prosjekttype; Forslag til møbler, farger, materialer tekstiler og belysning til eksisterende hus. Håndtering av  bestillinger.

 

Enebolig Håkonsgate, Larvik

 • Prosjektperiode; 2013
 • Prosjekttype; Forslag til møbler, farger, materialer og belysning til eksisterende hus

 

Hytte Viksfjord

 • Prosjektperiode; 2012
 • Prosjekttype; Fargesetting interiør i eksisterende hytte.

 

Hytte på Veierland

 • Prosjektperiode: 2012
 • Prosjekttype: Fargesetting av eksisterende hytte.

 

Enebolig Brydedamveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2012
 • Prosjekttype; Planløsning av ny utestue. Farge og materialforslag samt belysningsplan. Møbleringsoppsett og innredning. Oppfølging og håndtering av bestillinger.

 

Hytte Sjøberget, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2011
 • Prosjekttype; Bistå med farge og materialvalg, belysning og møbelforslag.

 

Enebolig Båtstangveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2011
 • Prosjekttype; Forslag til møbler og belysning i eksisterende bolig.

 

Enebolig Mostuveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2011
 • Prosjekttype; Oppføring av ny enebolig. Farge, material, møblering og belysningsplan for hele boligen. Spesialtegnet peisløsning og integrerte hyllesystemer i stue.

 

Berlangsvegen, Kjerrgarden. (Bergen)

 • Prosjektperiode; 2010-2011
 • Prosjekttype; Oppføring av ny enebolig. Utarbeidelse av planløsing og belysningsplan av bolig over 1 ½ etasje. Material og fargeoppsett samt detaljtegninger av kjøkken og baderom.

 

Enebolig Kjellbergveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2010
 • Prosjekttype; Ny planløsning og rominndeling av 2 etasje.

 

Enebolig Buskskauen, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2010
 • Prosjekttype; Møbleringsplan og møbeloppsett av stue og spisestue. Innredning av 3 barnerom.

 

Sensorisk Bolig, Prototype

 • Prosjektperiode; 2010
 • Prosjekttype; Bistand i forbindelse med planleggingsprosessen av sensorisk bolig. (prototype).

 

 Enebolig Vesterøyveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2009
 • Prosjekttype; Utarbeidelse av farge og materialforslag i eksisterende enebolig. Planløsning nytt baderom, loftstue og barnerom.

 

Leilighet Skaustranda, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2009.
 • Prosjekttype; Forslag til nye møbler, gardiner, tapet samt farger på soverom og i stue.

 

Enebolig Vestregata, Larvik

 • Prosjektperiode; 2009
 • Prosjekttype; Planløsning og belysningsplan av hovedetasje. Veiledning i forbindelse med kjøkkenløsning, farge og materialbeskrivelser.

 

Enebolig Lønnegloveveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2009
 • Prosjekttype; Planløsning av 1 og 2 etasje. Kjøkkenløsning og oppsett av farger, material og møbler.

 

Enebolig Kråkåsveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2009
 • Prosjekttype; Forslag til ny planløsning av 1 og 2 etasje samt kjøkken og baderomsløsning. Veiledning i forbindelse med farge og møbeloppsett til stue, baderom og gang.

 

Enebolig Havnebakken, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2009
 • Prosjekttype; Farge og materialbeskrivelse til hele huset, samt belysningsplan. Veiledning i forbindelse med valg av kjøkkenløsning.

 

Enebolig Skiringsalveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2009
 • Prosjekttype; Planløsning av hovedetasjen. Ny kjøkkenløsning, material og fargebeskrivelse. Veiledning i forbindelse med valg av nye møbler.

 

Enebolig Hunsrødstubben, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2009
 • Prosjekttype; Veiledning i forbindelse med fargesetting og møbelvalg av stue og kjøkken.

 

Funkisbolig Kurèrveien, Stavern

 • Prosjektperiode; 2009
 • Prosjekttype; Veiledning i forbindelse med material og fargeoppsett for å beholde de karakteristiske trekkene fra opprinnelig tid.

 

To nye funkishus på Mokollen, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2008
 • Prosjekttype; Ny utarbeidelse av reguleringsplan, fasadetegninger, planløsninger og belysningsplan. Detaljplanlegging av alt interiøret.

 

Enebolig Briskåsen, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2008
 • Prosjekttype; Utarbeidelse av belysningsplan for 1 etasje. Forslag til lamper både ute og inne.

 

Hytte på Soløkka, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2008
 • Prosjekttype; Oppgradering av eksisterende hytte. Oppsett og bestilling av ny kjøkkenløsning. Farge og møbelforslag.

 

Enebolig Brydedamveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2008
 • Prosjekttype; Oppussing av eksisterende bolig. Material og møbelvalg til hele huset. Detaljering i form av puter, gardiner og utsmykking.

 

Leilighet Hvaltorvet, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2007
 • Prosjekttype; Omgjøring av leilighet. Ny kjøkkenløsning samt endringer på eksisterende romløsninger.

 

Enebolig Lahelleveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2007
 • Prosjekttype; Ny planløsning samt oppsett og bestilling av nytt kjøkken. Material, farge og møbeloversikt.

 

Enebolig Djupedalsfaret, Tjodalyng

 • Prosjektperiode; 2007
 • Prosjekttype; Detaljering i form av tapet og gardinvalg.

 

Enebolig Åslyparken, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2007
 • Prosjekttype; Totalrenovering av hovedetasje. Utarbeidelse av ny planløsning, material og møbelvalg samt fargesetting og belysningsplan. Oppsett og håndtering av nytt kjøkken.

 

Enebolig Kamper Bas, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2007
 • Prosjekttype; Ny planløsning av kjøkken. Material, møbel og fargeoppsett.

 

Framveien, Larvik

 • Prosjektperiode; 2007
 • Prosjekttype; Planlegging nytt baderom.

 

Enebolig Båtstangveien, Sandefjord

 • Prosjektperiode; 2007
 • Prosjekttype; Planløsning av ny enebolig. Material, møbel og fargevalg. Detaljering i form av tapeter og gardiner.