Vi engasjerte Into Design AS v/ Lene Marie Weum Knudsen i februar/mars 2014 for å bistå oss i valg av materialer, møbler, farger, kvaliteter i forbindelse med vårt prosjekt med oppføring av 3 stk. nye bygg på Lahaugmoen.
Byggene innehar totalt 135 overnattingsrom + felles oppholdsrom og skal tjene som permanent innkvartering/pendlerhotell med funksjoner og kvaliteter på lik linje som for et ordinært hotell.

Samarbeidet har fungert upåklagelig, hvor Lene Marie har vist stor dyktighet i å utarbeide gode forslag og løsninger ut fra våre innledende innspill og innenfor budsjettmessige rammer.
Byggene er nå ferdige og resultatet har blitt meget bra, noe som tilkjennegis av både eiere og brukere. Vi kan trygt anbefale Into Design AS og Lene Marie til andre.

Magne Ridderholt

Prosjektdirektør, Anton B. Nilsen

Into Design har ved flere anledninger utført oppdrag for Alfa Eiendom AS.

Oppdragene har spent fra enkel fargesetting til innredningsplaner for boliger, leiligheter og kontorlandskap.

Alfa Eiendom setter stor pris på Into Design sin aktive rolle og evne til å finne den rette løsningen.

Into Design har god evne til å motta og forstå ønsker og behov kommunisert fra oppdragsgiver. Dette er viktig slik at sluttproduktet blir som forventet, både estetisk og økonomisk.

Alfa Eiendom AS kan trygt anbefale Into Design sine tjenester videre til andre aktører.

Tom Erik Nilsen

Teknisk sjef, Alfa Eiendom AS

Takket være Into Design v/ Lene Marie har vi fått et hjem vi trives utrolig godt i til hverdags og som vi gleder oss til å invitere venner hjem til. Lene har bistått oss med planlegging og innkjøp av møbler og inventar til samtlige rom i første etasje. Hun kom også hjem til oss og plasserte alt hun hadde kjøpt inn utover i de enkelte rommene; akkurat slik vi ønsket oss- i beste Tid For Hjem ånd. Vi er utrolig fornøyde med ALT Lene har gjort for oss! Hun har skapt en gjennomgående stil i alle rom som gjør at hele huset henger sammen stilmessig. Into Design anbefales virkelig! Fornøyd hilsen fra småbarnsfamilie på fem.

                                                                    

Kristin Gjesdal

Privat Kunde

BK sitt nybygg på Nordre Fokserød

Basert på tidligere kjennskap og referanser hyret vi inn Into Design og  Lene Marie Weum Knutsen som interiørarkitekt til vårt nybygg.
Vi kom med våre innspill og tanker, og overlot til henne å finne en helhetlig løsning hva gjelder stil, lay-out, farger og valg av produkter.

Fra første samtale og i den løpende prosessen til bygget var ferdig utviste Lene Marie meget god innsikt og kunnskap på alle aktuelle felt og gjennomførte prosjektet på en meget god måte.

Lene Marie arbeidet effektivt, hadde god kommunikasjon med alle involverte, og fulgte opp leverandørene slik at resultatet ble som avtalt.
Lene Marie er meget behagelig å samarbeide med, og hun utviser meget god kompetanse som gir trygghet for at resultatet blir som forvente.
Både vi som byggherre og leietagerne kan bekrefte at vi er veldig fornøyd med resultatet, og vi gir Lene Marie de aller beste anbefalinger.

Ingar Jansen

BK.no Eiendom AS

Into Design ved Lene Marie Weum Knudsen har vært ansvarlig interiørarkitekt i bygging av ny restaurant på brygga i Sandefjord. Vi har fått tett oppfølging, alle rammer og avtaler ble overholdt og vi er veldig fornøyd med det ferdige resultatet.   Det har vært en sann glede å arbeide med Into Design.   Vi kan trygt anbefale Into Design og Lene Marie videre til fremtidige kunder.

Dag Abrahamsen

Daglig leder og eier, Notech

Da vi bygget hus hadde vi god nytte av å bruke Into Design.   Lene Marie Weum Knudsen er en profesjonell og dyktig interiørarkitekt.

Hun har fantastiske materialkunnskap og har en god produktoversikt innenfor alle områder. Hun ga flotte råd når det gjelder både bruk av materialer og fargebruk.

Hun sparte oss for mye research tid og fikk oss til å se innovative løsninger, nye vinklinger og muligheter tilpasset våre ønsker og behov.

Vi kan absolutt anbefale Into Design og Lene Marie til andre kunder.

Anette Holtan

Privat kunde